Yhteystiedot

Kauneushuone Lilja

Jaspiskuja 2, 01700 Vantaa

kauneushuonelilja@gmail.com

050 4396 400


Sijainti Kartalla:


Sisäänkäynti Keimolantien puolelta katutasosta.

Pidämme ovet lukittuna, joten saapuessasi soita ovikelloa, mikä sijaitsee oven vasemmalla puolella tiiliseinässä.Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kauneushuone Lilja

Jaspiskuja 2

01700 Vantaa

y-tunnus 2683549-5

Puhelinnumero:
050 4396 400

Sähköpostiosoite:
kauneushuonelilja@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tanja Juvonen 050 4396 400

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään tmi Kauneushuone Lilja hoitolan

asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

-Nimi

• Puhelinnumero

• Sähköpostiosoite

• Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

• Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

• Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi
Kauneushuone Lilja voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot omaan
asiakasrekisteriin:

-Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita

• Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena, sekä kuinka monta kertaa asiakas on käynyt hoidoissa hoitolalla. Rekisteristä löytyy myös tuoteostokset, mitä asiakas oh tehnyt.

-Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on

-Asiakkaalle myönnetyt alennukset

- Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään

hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Kauneushuone Liljan tietoon ajankohta ajanvarauksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai asiakas itse kertoo ne
henkilökohtaisesti käyntinsä yhteydessä. Asiakkaallaon oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain Tmi Kauneushuone Liljan henkilökunnalla.

Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella, joka on suojattu palomuurilla.
Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan
työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta asiakkaan viimeisestä käynnistä, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriäkäyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan.

Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kauneushuone Liljassa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja
tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä.
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista.
Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kauneushuone Lilja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Kauneushuone Lilja sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön
vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat
tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai
esimerkiksi vanhentuneita.
Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Kauneushuone Liljaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.